UAHOSTING
Очікуваний рівень сервісу
договір на очікуваний рівень сервису (SLA 99%) (UPTIME 99%)

Очікуваний рівень сервісу

договір на очікуваний рівень сервису (SLA 99%) (UPTIME 99%)

Договір на очікуваний рівень сервису (SLA 99%)

Дата-центри, в яких розміщуються наші сервери, мають найкращі показники працездатності IP-мережі та веб-серверів. Працездатність IP-мережі та дата-центрів гарантується спеціальним Договором на очікуваний рівень сервису (SLA-ОРС).

Для платного хостингу ми гарантуємо наступні значення показників якості роботи:

1. Відсоток (%) роботи хостингу (Hosting Availability)
Середній % працездатності хостингу за місяць не менше 99%.

2. Відсоток (%) втрати пакетів, переданих від веб-сервера
Середній % втрати пакетів за місяць не більше 0,2%. (Hosting Packet Loss)

3. Час реагування на аварії (Hosting Fault Reporting)
а) Критичні несправності для сервісу:
Час реакції та повного усунення несправності не більше 12 годин.
б) Несправності, які не впливають на роботу сервісів:
Час реакції та повного усунення несправності не більше 1 доби.

4. Заплановані роботи (Planned Hosting Outages)
Ми час від часу проводимо інженерні роботи на серверах та маршрутизаторах. Ми намагаємось проводити такі роботи з 0:30 до 7:30 за Київським часом. Ми прикладемо максимальних зусиль, щоб завчасно повідомити Вас про заплановані роботи, щонайменше за 5 днів до дня проведення запланованих робіт.

5. Час реакції підтримки (Support Reporting Time)
Час реакції служби підтримки на отриманий запит не більше 4 годин у робочий час (09:00 ... 18:00) та не більше 16 годин у позаробочий час (18:00 ... 09:00). Відповідь від служби підтримки повинна містити очікуваний час вирішення за запитом, або підтвердження усунення проблеми.

6. Компенсація (Compensation Scheme)
У випадках, коли якість роботи мережі веб-сервера буде різнитися від показників, наведених в п. 1 - 5 даного документу, Ви маєте право вимагати від uahosting.com.ua компенсації у відсотковому відношенні відповідно до таблиці в залежності від місячної оплати за договором з uahosting.com.ua, але не більше 100% місячної оплати, та не частіше, ніж один раз за календарний місяць.