UAHOSTING
Договір публічної оферти
на послугу надання в оренду віртуального чи виділеного сервера

Договір публічної оферти

на послугу надання в оренду віртуального чи виділеного сервера

Даний Договір вважається укладеним після оплати Вами виділеного сервера.

Публічний Договір про надання послуг оренди фізичного (виділеного) сервера

Фізична особа - підприємець Хилюк Петро Миколайович, який діє на підставі Свідоцтва Серія В01 № 539073, надалі ВИКОНАВЕЦЬ (офіційний сайт Uahosting.com.ua), і фізична особа, яка замовляє і оплачує послуги реєстрації доменного імені, надалі ЗАМОВНИК, з іншого боку, склали даний Договір про наступне:

1. Прийняття умов
ЗАМОВНИК погоджується прийняти і дотримуватися термінів і умов, зазначених в цьому документі, який пропонується ВИКОНАВЦЕМ. Uahosting.com.ua залишає за собою право змінювати ці терміни і умови. При будь-яких порушеннях термінів або умов надання послуг може бути призупинено для з'ясування обставин чи припинено без попереднього повідомлення. Даний Договір доповнює Договір про надання послуги хостингу, розміщену на сторінці https://uahosting.com.ua/oferta1.php, але не замінює його.

2. Підписання та відновлення взаємин
Обслуговування сервера відбувається на основі щомісячних договорів. Факт замовлення ЗАМОВНИКОМ послуги виділеного сервера є свідченням згоди ЗАМОВНИКА з цими правилами та укладення даного договору. Термін дії договору складає 1 місяць з дати надання послуг ЗАМОВНИКУ (якщо не обумовлено інше). Щомісячна плата повинна бути внесена повністю до закінчення місяця. Контракт у такому випадку продовжується автоматично на один календарний місяць, якщо жодна сторона не заявила про бажання перервати Договір.

3. Безпека і доступ
Дані, зазначені при реєстрації, повинні бути достовірними і забезпечувати належну ідентифікацію ЗАМОВНИКА у випадках, передбачених чинним законодавством. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право вибірково перевіряти правильність зазначених при замовленні даних легальними методами. ЗАМОВНИК відповідальний за безпеку і належне використання логінів, паролів та іншої інформації і повинен робити всі необхідні кроки, щоб гарантувати, що вони зберігаються належним чином. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за будь-яку втрату конфіденційності чи будь-який збиток, що є результатом відмови ЗАМОВНИКА виконувати ці умови. ЗАМОВНИК приймаєте повністю відповідальність за всі дії, зроблені під паролем ЗАМОВНИКА - з відома ЗАМОВНИКА або без нього.

4. Послуги та порядок взаєморозрахунків
Послуги надаються, як описано на вебсайті https://uahosting.com.ua за ціною, заявленої на вебсайті https://uahosting.com.ua. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право в будь-який час змінювати, покращувати, припиняти, тимчасово або постійно, послуги (або будь-яку частину цього) з або без повідомлення, і ЗАМОВНИК погоджується, що ВИКОНАВЕЦЬ має на це законне право по відношенню до ЗАМОВНИКА або будь-якої третьої особи. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право змінювати ціни за послуги. Повідомлення про зміну цін за послуги та зміну тарифних планів проводиться шляхом публікації їх на сайті. При зміні цін на послуги ЗАМОВНИКИ, що оплатили послуги заздалегідь, продовжують отримувати обслуговування за старою ціною і на колишніх умовах.

Оплата одноразових і абонентських платежів, за винятком оплати трафіку, повинна здійснюватися в порядку передоплати шляхом самостійного оформлення рахунків у системі білінгу, https://uahosting.com.ua/billing/.

Оплата трафіку повинна проводиться на підставі рахунку, що направляється ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ не пізніше 5 днів з дня направлення цього рахунку.

У тому разі, якщо ЗАМОВНИК скористався послугами ВИКОНАВЦЯ, не зазначеними в раніше надісланому рахунку, ВИКОНАВЕЦЬ має право направити ЗАМОВНИКУ додатковий рахунок на оплату цих послуг, а ЗАМОВНИК зобов'язаний оплатити ці послуги не пізніше 5 днів з дня направлення вказаного рахунку.

У разі порушення ЗАМОВНИКОМ порядку оплати, визначеного Договором, Виконавець має право припинити надання всіх послуг ЗАМОВНИКУ, або накласти додатковий штраф.

Відповідальність і витрати за проходження платежів покладаються на ЗАМОВНИКА. ВИКОНАВЕЦЬ не може бути відповідальний за будь-які витрати, пов'язані з пошкодженням (збитком) або повною втратою даних, які ЗАМОВНИК може понести. ЗАМОВНИК зобов'язується резервувати всі дані і конфігурації за допомогою можливостей, наданих ВИКОНАВЦЕМ для резервного копіювання. ВИКОНАВЕЦЬ не відповідальний за підтримку будь-яких даних клієнта або конфігурації. ВИКОНАВЕЦЬ не відповідає за зміст інформації, що розміщується клієнтом на сервері.

Претензії ЗАМОВНИКА щодо оплачених, але не наданих послуг у повному чи частковому обсязі приймаються ВИКОНАВЦЕМ протягом 30 діб з моменту оплати послуг ЗАМОВНИКОМ. Починаючи з 31 доби з моменту оплати послуг ЗАМОВНИКОМ і надалі ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за ненадані чи надані частково послуги згідно відповідної оплати.

5. Незапитувана масова/комерційна електронна пошта (SPAM)
ВИКОНАВЕЦЬ застосовує нульову політику терпимості щодо використання наданого ним сервера для відправки, отримання або просування незапитуваної масової/комерційної електронної пошти (spam). Ця політика поширюється на використання незапитуваної масової/комерційної електронної пошти (spam), щоб рекламувати Ваш вебсайт, навіть якщо spam не був посланий через наші системи. Будь-яке таке використання завершиться безпосереднім (негайним) припиненням надання усіх послуг ЗАМОВНИКУ і ЗАМОВНИК буде відповідальний за будь-які витрати, понесені ВИКОНАВЦЕМ в результаті таких дій.

6. Зобов'язання ЗАМОВНИКА
ЗАМОВНИК зобов'язаний дотримуватися правил, встановлених ВИКОНАВЦЕМ, або негайно відмовитися від його послуг. Користування послугами повинно відповідати міжнародному законодавству і загальноприйнятим нормам моралі. ЗАМОВНИК не повинен використовувати послуги ВИКОНАВЦЯ для будь-якої незаконної мети, в тому числі (але не обмежуючись), для публікації, показу якого незаконного матеріалу, який несе в собі загрози, а також зловмисну, образливу, шкідливу, шахрайську або дискредитує інформацію, або порушує права будь-якої третьої особи, включаючи (але не обмежуючись) права власності на інтелектуальну власність та авторські права, а також інформацію, яка заохочує злочинні дії.

7. ЗАМОВНИКУ забороняється
Використовувати хостинг ВИКОНАВЦЯ для отримання несанкціонованого доступу до будь-якої іншої системи або мережі. Така спроба буде розглядатися, як порушення чинного законодавства. ЗАМОВНИК повинен негайно повідомити ВИКОНАВЦЯ про будь-яку зміну адреси електронної пошти або інших необхідних для зв'язку з ЗАМОВНИКОМ даних - у разі неможливості зв'язатися з ЗАМОВНИКОМ для вирішення питання адміністратору надається право припинення акаунта, що створює проблеми для нормального функціонування мережі.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
У разі порушення ЗАМОВНИКОМ терміну виконання зобов'язань по оплаті щомісячних платежів за цим Договором, Виконавець має право призупинити надання відповідних послуг або в односторонньому порядку розірвати цей Договір. При цьому ЗАМОВНИК не звільняється від погашення заборгованості, що утворилася на дату розірвання Договору. При цьому вся інформація, що зберігається на сервері, видаляється без можливості відновлення.

ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності перед ЗАМОВНИКОМ за затримки і перебої в роботі, що відбуваються прямо або побічно з причини, яка знаходиться поза сферою розумного контролю з боку ВИКОНАВЦЯ.

ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальність за якість сервісів, необхідних для надання послуг, якщо їх організовують треті особи. ВИКОНАВЕЦЬ не має доступу до інформаційного змісту обладнання ЗАМОВНИКА і не несе відповідальності за достовірність і легальність інформації ЗАМОВНИКА, що перебуває під опікою ВИКОНАВЦЯ в рамках цього Договору. ЗАМОВНИК несе повну відповідальність за відповідність розміщеної на його обладнанні інформації чинному законодавству. У разі отримання від третьої сторони обґрунтованих претензій, що стосуються порушення закону або договору фактом розміщення (розповсюдження) ЗАМОВНИКОМ будь-якої інформації з використанням наданих послуг, ВИКОНАВЕЦЬ має право припинити надання ЗАМОВНИКУ відповідних послуг до вирішення суперечок у встановленому порядку. При цьому ЗАМОВНИК не звільняється від оплати часу дозволу суперечок.

ЗАМОВНИК самостійно відповідає за зміст інформації, переданої їм по мережі Інтернет, за її достовірність та правомірність її поширення.

ЗАМОВНИК зобов'язується не використовувати обладнання для:
масових розсилок (поштових, icq і т.п.) повідомлень рекламного характеру (СПАМ);
сканування портів інших серверів, підключених до мережі Інтернет;
генерації спрямованого надлишкового трафіку ведучого до відмови інших серверів, підключених до мережі Інтернет (DDOS).

При невиконанні однією із Сторін будь-якого положення цього Договору спірні питання врегульовуються шляхом переговорів. Якщо дозвіл суперечок і розбіжностей на основі взаємних домовленостей неможливо, то вони підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством.

9. Розірвання договору
Кожна зі сторін може достроково розірвати в односторонньому порядку цей Договір, повідомивши про це іншу сторону не менше ніж за 10 днів до передбачуваної дати розірвання Договору. Після закінчення дії Договору або у разі його розірвання сторони складають двосторонній акт, який є підставою для завершення взаєморозрахунків. У разі порушення ЗАМОВНИКОМ умов цього Договору, в тому числі шляхом допуску третіх осіб до розміщення матеріалів, зазначених у цьому Договорі, ВИКОНАВЕЦЬ має право негайно відключити від своєї мережі сервер ЗАМОВНИКА і достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом направлення письмового повідомлення (e-mail) ЗАМОВНИКУ не менше ніж за 3 дні до дати розірвання цього Договору. Усі суми оплати, здійсненої ЗАМОВНИКОМ відповідно до цього Договору, ЗАМОВНИКУ не повертається. ЗАМОВНИК можете передати акаунт іншому користувачеві, повідомивши ВИКОНАВЦЯ про таке бажання. Всі платежі, зроблені в адресу ВИКОНАВЦЯ, повинні розглядатися як остаточні. З причини характеру обслуговування та вартості забезпечення цього обслуговування повернення зроблених платежів визнається сторонами неможливим.

10. Компенсація і правові застереження
ЗАМОВНИК погоджується захищати ВИКОНАВЦЯ, його працівників і партнерів від всіх дій, вимог та витрат (включаючи, але не обмежуючись юридичними законними витратами), які є результатом порушення Договору ЗАМОВНИКОМ, використання або неправильного використання Послуг ЗАМОВНИКОМ, що надаються ВИКОНАВЦЕМ, а також повністю відшкодовувати витрати та збитки, що виникають в наслідок порушення ЗАМОВНИКОМ (свідомо чи по будь-якій іншій причині) прав третьої особи, включаючи (але не обмежуючи) права власності на інтелектуальну власність і авторські права. Ні ВИКОНАВЕЦЬ, ні хто-небудь ще, хто був залучений до створення, виробництва або постачання послуг, не зобов'язані компенсувати ЗАМОВНИКУ або будь-якій третій особі будь-які втрати, понесені у зв'язку з наданням (або ненаданням) послуг (включаючи недбалість або порушення встановленого законом обов'язку) включаючи (але не обмежуючись): а) Економічна втрата будь-якого виду взагалі, або b) Втрата прибутку, ділових контактів, доходів або очікуваних заощаджень, або с) Втрата репутації ЗАМОВНИКА, або d) Збитки, що виникають з будь-якої вимоги, зробленої будь-якою третьою особою, або е) Непряма або подальша втрата або збиток будь-якого характеру взагалі.

Якщо ВИКОНАВЕЦЬ перерве або припинить забезпечення будь-яких послуг через обставини поза його контролем, включаючи (але не обмежуючись) такими, як урядові дії, війна, бунти, протести, страйки або торгові суперечки (включаючи і з нашими власними працівниками), технічною відмовою (невдачею), непридатністю (неготовністю) мережі, загальною непридатністю (неготовністю) Інтернету, відмови електроживлення, відмови комунікацій, екстремальні явища погоди, повені, пожежа або вибух, або через введення надзвичайного стану, ВИКОНАВЕЦЬ не може бути відповідальний за це.

11. Відповідальність сторін
11.1 ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності перед ЗАМОВНИКОМ чи третьою стороною за будь-які затримки, переривання, збитки чи втрати, що відбуваються:
- за несправності обладнання, яке є складовою частиною мережі;
- за несправності програмного забезпечення, чи помилки у роботі програмного забезпечення;
- через недостатню якість роботи ліній зв'язку, наданих іншими установами;
- в наслідок обставин непереборної сили в загальноприйнятому розумінні;
11.2 Недодержання ЗАМОВНИКОМ істотних умов, передбачених чинними Правилами обраного домену, є грубим порушенням істотних умов договору і є підставою для розірвання договору за ініціативою ВИКОНАВЦЯ.
11.3 ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право призупинити обслуговування ЗАМОВНИКА або розірвати Угоду в безумовному порядку в наступних випадках:
- порушення ЗАМОВНИКОМ чинних Правил обраного домену;
- порушення ЗАМОВНИКОМ чинних норм користування мережею Інтернет;
- несплата або несвоєчасна оплата послуг ВИКОНАВЦЯ.
11.4 ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за неправомірні дії ЗАМОВНИКА, що пов'язані з порушенням прав інтелектуальної власності, використанням наданих послуг для розсилання спаму та ін.

12. Врегулювання спорів
12.1 Сторони будуть регулювати шляхом переговорів будь-які спірні питання, розбіжності чи претензії, які можуть виникнути щодо цього Договору або у зв'язку з її виконанням.
12.2 Всі спірні питання розглядаються за наявності письмової заяви, переданої поштою або факсом.
12.3 У випадку, якщо сторони не зможуть досягнути згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно діючого законодавства України.
12.4 ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право призупинити надання послуг до вирішення спору.

13. Згода на обробку персональних даних

Я, ЗАМОВНИК, клієнт ВИКОНАВЦЯ - сервісу UAhosting.com.ua, даю свою згоду на обробку моїх персональних даних (у тому числі: збір, зберігання, систематизація, зміна, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування). Метою використання персональних даних та їх подальшої обробки є отримання клієнтом послуг, що надаються ВИКОНАВЦЕМ.

ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується обробляти персональні дані ЗАМОВНИКА в суворій відповідності до законодавства України про захист персональних даних.

ЗАМОВНИК погоджується з тим, що ВИКОНАВЕЦЬ має право знеособити його персональні дані з метою передачі (в тому числі транскордонної) іншим суб'єктам ринку реєстрації доменних імен.

Також ЗАМОВНИК погоджується з тим, що ВИКОНАВЕЦЬ має право передати його дані іншим суб'єктам ринку реєстрації доменних імен в знеособленному вигляді. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснене шляхом направлення ЗАМОВНИКОМ відповідного розпорядження в простій письмовій формі на адресу ВИКОНАВЦЯ. При цьому ЗАМОВНИК згоден з тим, що такий відгук може спричинити такі наслідки:
Відмова з боку ВИКОНАВЦЯ у наданні послуг, внаслідок неможливості їх виконання без зазначених даних,
Видалення доменного імені, у разі неможливості його супроводу без наявності у ВИКОНАВЦЯ таких даних.

ЗАМОВНИК даною згодою доручає ВИКОНАВЦЕВІ, як Реєстратору, опублікувати свої персональні дані в базах даних відповідних сервісів у відкритому доступі в Інтернет, необхідних для роботи сервісів, служб, доменів.

ЗАМОВНИК погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані іншому Реєстратору або Адміністратору публічного домену, в разі, якщо виконувана операція вимагає ідентифікації ЗАМОВНИКА як власника доменного імені.

Права ЗАМОВНИКА по відношенню до його персональних даних визначені в ст. 8 Закону України "Про захист персональних даних".


14. Заключні положення
Надання послуг може бути закінчено або припинено негайно і без попереднього повідомлення, якщо ЗАМОВНИК буде не в змозі оплачувати ті платежі, які він повинен сплатити відповідно до наданих послугами і в терміни, обумовлені на вебсайті ВИКОНАВЦЯ або, якщо, на власний розсуд ВИКОНАВЦЯ, ЗАМОВНИК не дотримується умови, зазначені в цьому документі. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право відмовити у наданні послуг або припинити надаються послуги будь на свій розсуд. ВИКОНАВЦЯ не несе відповідальності за повідомлення або не повідомлення третіх осіб про призупинення або ліквідації акаунту ЗАМОВНИКА і за можливі наслідки, що виникли в результаті такого попередження або його відсутності. ЗАМОВНИК згоден з тим, що ВИКОНАВЕЦЬ здійснює електронний моніторинг акаунту ЗАМОВНИКА час від часу і в установленому законом порядку має право надати доступ до вашого акаунту відповідним інстанціям.

 

15. Адреси та банківські реквізити ВИКОНАВЦЯ

ФОП Хилюк Петро Миколайович
Адреса: м. Львів-8, 79008, а/с 7973
Контактний e-mail: info@uahosting.com.ua
Телефон: +38 (044) 300-25-62

Банківські та податкові реквізити:
IBAN UA05 305299 00000 26006041013547
ІПН 2902117390
Платник єдиного податку 5%
Не платник ПДВ