UAHOSTING
Договір публічної оферти
на послуги делегування доменних імен

Договір публічної оферти

на послуги делегування доменних імен

Даний Договір вважається укладеним після оплати Вами послуги реєстрації доменного імені.

Публічний Договір про надання послуг, пов'язаних з реєстрацією доменного імені

Фізична особа-підприємець Хилюк Петро Миколайович, що діє на підставі Свідоцтва Серія В01 №539073, надалі ВИКОНАВЕЦЬ, та фізична особа, що замовляє та оплачує послуги реєстрації доменного імені, надалі ЗАМОВНИК, з другого боку, склали даний Договір про наступне:

1. Предмет Договору
На підставі цього Договору, ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе виконання робіт, пов'язаних з реєстрацією доменного імені на ім'я ЗАМОВНИКА чи третіх осіб вказаних ЗАМОВНИКОМ, а ЗАМОВНИК - приймати та оплачувати послуги з реєстрації, супроводу та технічної підтримки обраного доменного імені в порядку та на умовах, що визначені цим Договором.

2. Загальні положення
2.1. Даний Договір носить характер публічного договору і є еквівалентом "усного Договору", та у відповідності до чинного законодавства України має належну юридичну силу.
2.2. У відповідності зі статтею 642 глави 53 Цивільного Кодексу України безумовним прийняттям умов даної публічного договору вважається здійснення ЗАМОВНИКОМ платежу в рахунок оплати послуг та одержання ВИКОНАВЦЕМ відповідного фінансового документа, що підтверджує факт оплати.
2.3. Даний Договір доповнює Договір про надання послуги хостингу, розміщену на сторінці https://uahosting.com.ua/oferta1.php, але не замінює його.
2.4. Сторони беззастережно погоджуються з тим, що порядок надання послуг в рамках цього Договору, а також інші вимоги та умови, пов'язані з наданням або можливістю надання послуг регламентується документами, регламентами, правилами, інструкціями і процедурами, прийнятими ICANN (Інтернет Корпорацією за призначенням імен і адрес ) і Адміністраторами відповідним публічних доменів:
- Правила домену .UA
- Регламенти домену .COM.UA
- Регламенти домену .KIEV.UA
- Регламент публічного інтернет-сервісу WHOIS
- Особливості реєстрації доменів другого рівня
- Регламент реєстрації доменних імен в публічних доменах другого рівня
- SUNIC - Регламенти особливостей реєстрації доменів nikolaev.ua, mk.ua, odessa.ua, odesa.ua, od.ua
- SUNIC - Регламент супроводу доменного імені у випадку, якщо воно не обслуговується реєстратором
- Правила реєстрації доменних імен в доменах .RU та .РФ
- Порядок супроводу доменного імені у випадку, коли воно необслуговується реєстратором
- Єдина політика вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA
- Правила Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA
- Додаткові правила Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA
- Додаток А
- Додаток B
- Додаток C

3. Права та обов'язки сторін
3.1 за цим Договором ЗАМОВНИК:
- зобов'язується правильно сконфігурувати первинну і вторинну DNS зони та перевірити їх працездатність, якщо доменні імена не будуть підтримуватись серверами ВИКОНАВЦЯ;
- зобов'язується надати ВИКОНАВЦЮ всю необхідну для делегування та підтримки обраного доменного імені інформацію (електронною, звичайною поштою або факсом) згідно вимог чинних Правил обраного домену;
- зобов'язується надати ВИКОНАВЦЮ hostname та IP первинного і вторинного сервера доменних імен, які забезпечують технічну працездатність доменного імені (дані сервери на час надання інформації мають існувати та бути відповідно сконфігурованим для підтримки первинної і вторинної зони вищезазначеного доменного імені);
- зобов'язується своєчасно та в повному обсязі, на умовах та в порядку, передбачених п.5 цього Договору, оплачувати послуги ВИКОНАВЦЯ;
- зобов'язується надати ВИКОНАВЦЮ повну, правдиву та точну інформацію про себе, зокрема контактну інформацію, своєчасно повідомляти ВИКОНАВЦЯ про будь-які зміни цієї інформації з метою збереження її повноти, правдивості та точності протягом всього терміну дії цього Договору.
- офіційно стверджує, що надана інформація повна, правдива і точна, і він зобов'язується своєчасно повідомляти про будь-які зміни цієї інформації, з метою збереження її повноти, правдивості та точності протягом всього терміну дії цього Договору;
- розуміє, що вся надана ним ВИКОНАВЦЮ з метою делегування доменного імені інформація буде постійно зберігатись в реєстраційній базі домену .UA або в базі http://www.internic.net/, а її актуальний стан буде публічно доступним в реальному часі через WHOIS або подібний сервіс;
- офіційно стверджує, що йому відома та зрозуміла мета збору, зберігання і публікації інформації, яка надається ним ВИКОНАВЦЮ та необхідна для забезпечення процесу делегування доменного імені. ЗАМОВНИК знає та погоджується з тим, що актуальний стан такої інформації буде публічно доступним в реальному часі через WHOIS або подібний сервіс;
- самостійно відповідає за регулярну перевірку змін у данних умовах на офіційному сайті ВИКОНАВЦЯ: https://uahosting.com.ua/oferta2.php.
3.2 за цим Договором ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується:
- надати ЗАМОВНИКУ наступний комплекс послуг з делегування та технічного супроводу обраного доменного імені, а саме:
- перевірити створену ЗАМОВНИКОМ первинну та вторинну зону протягом 1 робочої доби з дня надання ЗАМОВНИКОМ інформації про створення зон та після проведення оплати згідно п.5 цього Договору;
- оформити та надіслати заявку на делегування обраного доменного імені адміністратору відповідної доменної зони (терміни реєстрації обраного доменного імені адміністратором відповідної доменної зони складає від 1 до 14 діб і залежить від роботи адміністратора конкретної зони);
- у разі непрацездатності чи недоступності при перевірці створенних ЗАМОВНИКОМ зон, зобов'язується повідомити ЗАМОВНИКА про це.
- вносити зміни в інформацію про доменне ім'я в базі доменних імен WHOIS на вимогу ЗАМОВНИКА протягом 1 робочої доби згідно нотаріально завіреної заяви, якщо така зміна не суперечить чинним правилам відповідної доменної зони;
- надавати ЗАМОВНИКУ необхідний технічний та консультаційний супровід з питань, пов'язаних з делегуванням та функціонуванням обраного ЗАМОВНИКОМ доменного імені, надісланих за адресою електронної пошти: hosting@uahosting.com.ua.
- діяти відповідно до процедури блокування та видалення доменних імен, щодо яких прийняте відповідне законне рішення суду. Процедура блокування та видалення доменних імен у доменних зонах .ua, .com.ua, .kiev.ua описана на сайті Адміністратора даних доменних зон - https://hostmaster.ua.

4. Додаткові зобов'язання сторін
4.1 При розірвані чи припиненні дії цього Договору ЗАМОВНИК зобов'язується до кінця терміну делегування обраного доменного імені укласти угоду із іншим реєстратором або відмовитися від делегування доменного імені.
4.2 При розірвані чи припиненні дії цього Договору ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується підтримувати роботу домену до закінчення терміну делегування обраного ЗАМОВНИКОМ домену. Якщо ЗАМОВНИК не уклав договору із іншим реєстратором, після закінчення терміну делегування доменного імені, ВИКОНАВЕЦЬ відміняє делегування даного доменного імені ЗАМОВНИКОВІ.

5. Умови та порядок оплати
5.1 Послуги з делегування обраного доменного імені надаються ВИКОНАВЦЕМ на умовах попередньої оплати за не менш ніж на 1 (один) календарний рік згідно з чинним прейскурантом. Сплата послуг на наступний період повинна надходити не менше ніж за 2 (два) тижня до закінчення попереднього оплаченого періоду.
5.2 Оплата послуг проводиться згідно рахунку на оплату послуг, що виставляється ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ.
5.3 Вартість послуг з реєстрації, супроводу та технічної підтримки доменних імен вказана на офіційному веб-сайті ВИКОНАВЦЯ за адресою http://www.uahosting.com.ua/domain.php.
5.4 Зміна ціни на послуги можлива у випадку зміни офіційного курсу НБУ євро до гривні більше ніж на 5% від офіційного курсу, встановленого на дату укладення договору. При цьому нова вартість послуг вступає в силу тільки після закінчення попередньо оплаченого періоду. Виконавець повідомляє Замовника про зміну ціни шляхом надсилання повідомлення на контактну e-mail адресу Замовника або шляхом публікації нових цін на сайті Виконавця. Замовник не звільняється від оплати послуг, наданих Виконавцем, якщо з незалежних від Виконавця причин він не отримав повідомлення про зміну ціни на послуги.
5.5 Оплата ЗАМОВНИКОМ послуг по делегуванню та підтримці доменного імені за цим Договором здійснюється авансовими платежами в національній валюті України.
5.6 Претензії ЗАМОВНИКА щодо оплачених, але не наданих послуг у повному чи частковому обсязі приймаються ВИКОНАВЦЕМ протягом 29 діб з моменту оплати послуг ЗАМОВНИКОМ. Починаючи з 30 доби з моменту оплати послуг ЗАМОВНИКОМ і надалі ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за ненадані чи надані частково послуги згідно відповідної оплати.
5.7 ЗАМОВНИК повинен самостійно проводити оплату за доменне ім'я. У випадку проведення оплати третьою особою, права власності не переходять до третьої особи, що провела оплату, права власності на домен залишаються за ЗАМОВНИКОМ, який замовив домен та вніс власні контактні дані у замовлення.
5.8 У тому випадку, якщо реєстрація домену ВИКОНАВЦЕМ з технічних, фінансових або будь-яких інших причин неможлива, - оплата ЗАМОВНИКА, що надійшла ВИКОНАВЦЮ у вигляді авансового платежу, повертається ЗАМОВНИКУ на першу вимогу ЗАМОВНИКА. Додаткова компенсація крім вартості домену, що оплачена ЗАМОВНИКОМ, в даному випадку не передбачена.

6. Відповідальність сторін
6.1 ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності перед ЗАМОВНИКОМ чи третьою стороною за будь-які затримки, переривання, збитки чи втрати, що відбуваються:
- за несправності обладнання, яке є складовою частиною мережі;
- за несправності програмного забезпечення, чи помилки у роботі програмного забезпечення;
- через недостатню якість роботи ліній зв'язку, наданих іншими установами;
- в наслідок обставин непереборної сили в загальноприйнятому розумінні;
6.2 Недодержання ЗАМОВНИКОМ істотних умов, передбачених чинними Правилами обраного домену, є грубим порушенням істотних умов договору і є підставою для розірвання договору за ініціативою ВИКОНАВЦЯ та відміни адміністратором доменної зони делегування ЗАМОВНИКУ доменного імені.
6.3 ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право призупинити обслуговування ЗАМОВНИКА або розірвати Угоду в безумовному порядку в наступних випадках:
- порушення ЗАМОВНИКОМ чинних Правил обраного домену;
- порушення ЗАМОВНИКОМ чинних норм користування мережею Інтернет;
- несплата або несвоєчасна оплата послуг ВИКОНАВЦЯ.
6.4 ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за неправомірні дії ЗАМОВНИКА, що пов'язані з порушенням прав інтелектуальної власності, використанням обраного доменного імені для розсилання спаму та ін.
6.5 ВИКОНАВЕЦЬ має право відмовити ЗАМОВНИКУ у реєстрації будь-якого доменного імені або відмінити вже зареєстроване доменне ім'я, якщо: доменне ім'я містить слова ненормативної лексики, використовується при спамі або при аморальній чи протизаконній діяльності та ін. Сплачені кошти у такому випадку не повертаються, а можуть бути переведені на інший вид послуг (делегування іншого доменного імені, тощо) відповідно до діючих розцінок.
6.6 ВИКОНАВЕЦЬ, Адміністратор доменної зони та Оператор Реєстру не несуть відповідальності щодо наслідків використання або не використання, або неправомірного використання доменних імен ЗАМОВНИКОМ. Адміністратор доменної зони, Оператор Реєстру та ВИКОНАВЕЦЬ не можуть бути залучені у судові спори щодо доменних імен.

7. Врегулювання спорів
7.1 Сторони будуть регулювати шляхом переговорів будь-які спірні питання, розбіжності чи претензії, які можуть виникнути щодо цього Договору або у зв'язку з її виконанням.
7.2 Всі спірні питання розглядаються за наявності письмової заяви, переданої поштою або факсом.
7.3 У випадку, якщо сторони не зможуть досягнути згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно діючого законодавства України.
7.4 ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право призупинити підтримку того чи іншого доменного імені до вирішення спору.
7.5 Розв`язання доменних суперечок, що можуть виникнути в зв`язку з реєстрацією доменного імені, відбувається відповідно до чинних Правил обраного домену.
7.6 ВИКОНАВЕЦЬ, Оператор Реєстру та АДМІНІСТРАТОР доменної зони не можуть бути залучені в якості сторони у судових спорах щодо доменних імен.

8. Термін дії Договору
8.1 Договір укладається терміном на один рік і автоматично продовжується на наступний рік, за умови відсутності взаємних претензій та авансової проплати ЗАМОВНИКОМ послуг згідно п.5.
8.2 Договір набирає чинності з моменту оплати і діє до моменту виконання сторонами своїх зобов'язань по ній. Дата початку надання послуг залежить від дати початку делегування обраного доменного імені та може відрізнятись від дати укладання Договору; дата закінчення надання послуг також може відрізнятись від дати закінчення дії Договору.
8.3 З моменту укладання Договору всі попередні усні та письмові домовленості Сторін, що стосуються предмету Договору, втрачають силу.
8.4 Угода вважається розірваною у разі подання ініціатором розірвання заяви про це іншій стороні. Заява може надсилатися поштою на адресу іншої сторони, що вказана в п.9, або факсом. При цьому сторона-ініціатор розірвання Договору повинна не пізніше ніж за 5 діб повідомити про свій намір іншу сторону. ЗАМОВНИК має право на розірвання Договору в односторонньому порядку лише у випадках відсутності заборгованості перед ВИКОНАВЦЕМ.
8.5 ЗАМОВНИК може розірвати Угоду із ВИКОНАВЦЕМ та укласти договір із іншим реєстратором без відміни делегування обраного доменного імені. У такому випадку ЗАМОВНИК має попередити ВИКОНАВЦЯ про такий намір не менше як за 5 днів електронною, звичайною поштою або факсом.
8.6 Угода вважається розірваною ВИКОНАВЦЕМ в односторонньому порядку без попередження з подальшою відміною делегування ЗАМОВНИКУ доменного імені у випадку порушень умов цього Договору.
8.7 У випадку дострокового розірвання Договору внесена ЗАМОВНИКОМ плата не повертається.
8.8 Угода залишається в силі в разі зміни реквізитів сторін, зміни їх статутних документів, включаючи, але не обмежуючись зміною власника, організаційно-правової форми, тощо.

9. Згода на обробку персональних даних

Я, ЗАМОВНИК, клієнт ВИКОНАВЦЯ - сервісу UAhosting.com.ua, даю свою згоду на обробку моїх персональних даних (у тому числі: збір, зберігання, систематизація, зміна, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування). Метою використання персональних даних та їх подальшої обробки є отримання клієнтом послуг, що надаються ВИКОНАВЦЕМ.

ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується обробляти персональні дані ЗАМОВНИКА в суворій відповідності до законодавства України про захист персональних даних.

ЗАМОВНИК погоджується з тим, що ВИКОНАВЕЦЬ має право знеособити його персональні дані з метою передачі (в тому числі транскордонної) іншим суб'єктам ринку реєстрації доменних імен.

Також ЗАМОВНИК погоджується з тим, що ВИКОНАВЕЦЬ має право передати його дані іншим суб'єктам ринку реєстрації доменних імен в знеособленному вигляді. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснене шляхом направлення ЗАМОВНИКОМ відповідного розпорядження в простій письмовій формі на адресу ВИКОНАВЦЯ. При цьому ЗАМОВНИК згоден з тим, що такий відгук може спричинити такі наслідки:
Відмова з боку ВИКОНАВЦЯ у наданні послуг, внаслідок неможливості їх виконання без зазначених даних,
Видалення доменного імені, у разі неможливості його супроводу без наявності у ВИКОНАВЦЯ таких даних.

ЗАМОВНИК даною згодою доручає ВИКОНАВЦЕВІ, як Реєстратору, опублікувати свої персональні дані в базах даних відповідних сервісів у відкритому доступі в Інтернет, необхідних для роботи сервісів, служб, доменів.

ЗАМОВНИК погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані іншому Реєстратору або Адміністратору публічного домену, в разі, якщо виконувана операція вимагає ідентифікації ЗАМОВНИКА як власника доменного імені.

Права ЗАМОВНИКА по відношенню до його персональних даних визначені в ст. 8 Закону України "Про захист персональних даних".

10. Визнання даних Правил
Дані Правила є договором оферти, замінюють собою письмову або іншу форму договору та мають рівну юридичну з письмовим договором силу. Ви погоджуєтесь з цим та визнаєте безумовну юридичну силу даних Правил. Неможливість виконати будь-який з пунктів даних Правил ні в якому разі не стосується решти частин цього документу, прийнятого обома сторонами. Подібне невиконання може прийматися до уваги нами виключно у випадку Вашої фізичної нездатності дотримання того чи іншого пункту даних Правил.

uahosting.com.ua залишає за собою право в будь-який час змінити дані Правила без попереднього сповіщення.

11. Передача доменних імен

Наступні операції: зміна Реєстранта (передача прав на доменне ім'я), зміна Реєстратора (вхідний та вихідний трансфер до іншого Реєстратора), дострокове видалення домену до наcтання ARGP, здійснюються за заявою від ЗАМОВНИКА. Для ідентифікації користувача разом із заявою необхідно надати копію першої сторінки паспорта або документа, що його замінює. ВИКОНАВЕЦЬ може вимагати надання додаткових документів від ЗАМОВНИКА у випадку, якщо ВИКОНАВЕЦЬ вважає, що поданих раніше документів ЗАМОВНИКОМ не достатньо для встановлення права власності на доменне ім'я. Замовити передачу доменного імені може тільки ЗАМОВНИК, який є власником доменного імені.

Документи щодо операцій з доменами від фізичних осіб:

- передача прав,
- трансфер,
- передчасне виданне.

Документи щодо операцій з доменами від юридичних осіб:

- передача прав,
- трансфер,
- передчасне виданне.

Трансфер доменного імені на обслуговування до іншого Реєстратору здійснюється тільки в межах терміну дії реєстрації доменного імені.

Інші операції щодо доменних імен (реєстрація, продовження терміну дії, зміна ДНС і т.п.) виконуються ЗАМОВНИКОМ самостійно у програмному середовищі ВИКОНАВЦЯ (у білінг-панелі).

12. Політика конфіденційності

ВИКОНАВЕЦЬ поважає права своїх клієнтів на приватне життя і нерозголошення персональної інформації. Дана політика конфіденційності служить документом, обов'язковим до виконання всіма співробітниками ВИКОНАВЦЯ.

Процес реєстрації доменних імен передбачає надання персональної інформації про потенційного власника прав на доменне ім'я. При цьому дані, що ідентифікують користувача, є відкритими і можуть бути опубліковані у загальнодоступних джерелах (наприклад, базах даних WHOIS).

У той же час відомості, які стосуються питань комерційної співпраці клієнта ВИКОНАВЦЯ і самого ВИКОНАВЦЯ - кількість зареєстрованих доменних імен, сума оплати, терміни і умови виконання замовлень, логіни і паролі для управління доменними іменами і т.д. - є конфіденційними. Ця інформація не продається/не передається третім особам ні за яких обставин (виключення може бути зроблено лише за рішенням суду, третейського суду).

З метою налагодження тісних партнерських відносин зі своїми клієнтами ВИКОНАВЦЕМ періодично проводяться конкурси, опитування, вікторини та інші заходи.

Дані, зібрані в ході таких заходів, є конфіденційними і можуть бути опубліковані тільки з письмового дозволу користувачів, їх надали.

ВИКОНАВЕЦЬ може поширювати серед своїх клієнтів службову інформацію про існуючі та нові продукти і послуги, платежі, технічних заходах і т.д. При цьому кожне повідомлення містить опцію, за допомогою якої користувач має можливість припинити / призупинити отримання даних повідомлень.

Адресні бази клієнтів служби не продаються/не передаються третім особам ні за яких умов (виняток - тільки при чіткому і однозначному вирішенні суду, третейського суду).

12. Адреси та банківські реквізити ВИКОНАВЦЯ

ФОП Хилюк П.М.
Адреса: м. Львів-8, 79008, а/с 7973
Контактний e-mail: info@uahosting.com.ua
Телефон: +38 (044) 300-25-62

Банківські та податкові реквізити:
IBAN UA05 305299 00000 26006041013547
ІПН 2902117390
Платник єдиного податку 5%
Не платник ПДВ