Питання, що часто ставляться


Переадресація з технічного субдомену на домен

При додаванні додаткового домену на хостинг-акаунт, з'являється технічний субдомен, за адресою якого може відкриватись копія сайту. Для уникнення появи небажаного дзеркала сайту, радимо у кореневій теці сайту, у файлі .htaccess прописати 301 редирект з технічного субдомену на домен. Приклад такого редиректу:

RewriteEngine On
RewriteBase /

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domen2.com.ua.domen1.com.ua$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://domen2.com.ua%{REQUEST_URI} [R=301,NC,L,QSA]

Перші дві директиви можна не додавати, якщо вони вже присутні у файлі .htaccess. У наступних директивах:

domen2.com.ua.domen1.com.ua - технічний субдомен, який був автоматично створений при додаванні домену domen2.com.ua як додаткового на хостинг-акаунт з головним доменом domen1.com.ua.