Питання, що часто ставляться


При виводі даних з бази MySQL стоять знаки запитання ???????

Спробуйте у скрипті відразу після з'єднання з базою даних прописати наступні рядки:

mysql_query ("set character_set_client='cp1251'");
mysql_query ("set character_set_results='cp1251'");
mysql_query ("set collation_connection='cp1251_general_ci'");